Sáng 18/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo


Tên album
Sáng 18/3/2022: Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Nội dung mô tả
Sáng ngày 18/3, tại Nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Thượng tướng Trần Quang Phương- Trưởng Đoàn giám sát chủ trì phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề “Việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến ngày 01/7/2021”.
Ngày tạo
01/04/2022 4:55:34 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 01/04/2022 04:58:51 CH

Quang cảnh phiên họp

Dung lượng: 885,94kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 01/04/2022 04:58:51 CH

Các đại biểu trao đổi bên lề phiên họp

Dung lượng: 902,73kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 01/04/2022 04:58:51 CH

Các đại biểu trao đổi bên lề phiên họp

Dung lượng: 947,54kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 01/04/2022 04:58:51 CH

Ông Bùi Văn Xuyền, Đại biểu Quốc hội khóa XIV phát biểu.

Dung lượng: 980,51kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 01/04/2022 04:58:51 CH

Ủy viên Thường trực Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Nguyễn Thị Kim Anh phát biểu

Dung lượng: 940,27kB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương chủ trì phiên họp thứ ba Đoàn giám sát của Quốc hội chuyên đề việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo

Ngày tạo: 01/04/2022 04:58:51 CH

Đại biểu Trịnh Xuân An phát biểu.

Dung lượng: 923,41kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất