Kỳ họp thứ Ba, Quốc hội Khóa XIV

Danh sách album ảnh


Chiều 20/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự; Luật cảnh vệ; Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Chiều 20/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13; Biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự; Biểu quyết thông qua Luật cảnh vệ; Biểu quyết thông qua Luật quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

Xem thêm »


Chiều 19/6, Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết và các Dự án Luật quan trọng

Chiều 19/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thông qua Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); thông qua Luật thủy lợi; thông qua Luật du lịch (sửa đổi)

Xem thêm »


Chiều 8/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành Dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Chiều 8/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017 và thảo luận về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ tái định cư thành Dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Xem thêm »


Chiều 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ

Chiều 25/5, Quốc hội thảo luận ở tổ về: + Đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017; Quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Xem thêm »


Sáng 23/5, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2018

Quốc hội thảo luận ở tổ về:+ Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; + Dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất