Chiều 31/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018


Tên album
Chiều 31/5, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; thảo luận về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/05/2017 2:18:32 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Nguyễn Trường Giang - tỉnh Đắk Nông phát biểu ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 03:00:51 CH

Dung lượng: 612,34kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Trường Giang - tỉnh Đắk Nông phát biểu ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 03:00:51 CH

Dung lượng: 588,59kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu - TP. Hà Nội phát biểu ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 03:00:51 CH

Dung lượng: 680,69kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu - TP. Hà Nội phát biểu ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 03:00:51 CH

Dung lượng: 603,17kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Hoàng Quang Hàm - tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 03:00:51 CH

Dung lượng: 534,70kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Hoàng Quang Hàm - tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 03:00:51 CH

Dung lượng: 598,80kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất