Sáng 23/5, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2018


Tên album
Sáng 23/5, Quốc hội làm việc tại hội trường nghe trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của QH năm 2018
Nội dung mô tả
Quốc hội thảo luận ở tổ về:+ Dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017; + Dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018.
Ngày tạo
23/05/2017 8:41:31 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2017 08:46:16 SA

Dung lượng: 610,58kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2017 08:46:16 SA

Dung lượng: 618,57kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2017 10:38:15 SA

Dung lượng: 744,22kB

Tải ảnh gốc

Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Tờ trình về dự kiến Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2018. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2017 08:46:16 SA

Dung lượng: 582,70kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ 3 - Trà Vinh, Nghệ An, Đà Nẵng, Lai Châu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2017 10:54:56 SA

Dung lượng: 639,19kB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ 3 - Trà Vinh, Nghệ An, Đà Nẵng, Lai Châu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2017 10:54:56 SA

Dung lượng: 682,80kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất