Sáng 6/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)


Tên album
Sáng 6/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật Thủy sản (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/06/2017 8:55:11 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 09:00:16 SA

Dung lượng: 575,39kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 09:00:16 SA

Dung lượng: 550,52kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 09:00:16 SA

Dung lượng: 570,61kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Thủy sản (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 09:00:16 SA

Dung lượng: 611,58kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên họp tại hội trường. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 09:00:16 SA

Dung lượng: 835,43kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất