Chiều 29/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Du lịch (sửa đổi) và thảo luận về dự án này


Tên album
Chiều 29/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Du lịch (sửa đổi) và thảo luận về dự án này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/05/2017 1:55:53 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Du lịch (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 02:58:55 CH

Dung lượng: 613,82kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng của Quốc hội Phan Thanh Bình trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Du lịch (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 02:58:55 CH

Dung lượng: 612,66kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phạm Đình Cúc - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát biểu ý kiến về dự án Luật Du lịch (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 03:27:24 CH

Dung lượng: 539,53kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phạm Đình Cúc - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát biểu ý kiến về dự án Luật Du lịch (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 03:27:24 CH

Dung lượng: 519,93kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Thị Hằng - tỉnh Bắc Ninh phát biểu ý kiến về dự án Luật Du lịch (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 03:27:24 CH

Dung lượng: 622,52kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Thị Hằng - tỉnh Bắc Ninh phát biểu ý kiến về dự án Luật Du lịch (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 03:27:24 CH

Dung lượng: 608,07kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất