Chiều 19/6, Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết và các Dự án Luật quan trọng


Tên album
Chiều 19/6, Quốc hội biểu quyết thông qua một số Nghị quyết và các Dự án Luật quan trọng
Nội dung mô tả
Chiều 19/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015; thông qua Nghị quyết về việc tách nội dung bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thành dự án thành phần để triển khai Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; thông qua Luật chuyển giao công nghệ (sửa đổi); thông qua Luật thủy lợi; thông qua Luật du lịch (sửa đổi)
Ngày tạo
19/06/2017 8:48:55 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2017 04:06:09 CH

Dung lượng: 560,32kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2017 04:06:09 CH

Dung lượng: 573,21kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2017 04:06:09 CH

Dung lượng: 660,45kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thanh Hóa bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2017 04:06:09 CH

Dung lượng: 602,45kB

Tải ảnh gốc

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2017 04:06:09 CH

Dung lượng: 655,32kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 19/06/2017 04:06:09 CH

Dung lượng: 802,77kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất