Sáng 15/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp tục trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội (truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Sáng 15/6, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng tiếp tục trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội (truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/06/2017 8:26:40 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Huỳnh Thanh Cảnh - tỉnh Bình Thuận chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 09:52:39 SA

Dung lượng: 586,02kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Huỳnh Thanh Cảnh - tỉnh Bình Thuận chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 09:52:39 SA

Dung lượng: 533,83kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Tất Thế - tỉnh Hà Nam chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 09:52:39 SA

Dung lượng: 601,86kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Văn Lâm - tỉnh Bắc Giang chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 09:52:39 SA

Dung lượng: 609,66kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Văn Lâm - tỉnh Bắc Giang chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 09:52:39 SA

Dung lượng: 615,37kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Hoàng Quang Hàm - tỉnh Phú Thọ chất vấn Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 09:52:39 SA

Dung lượng: 581,07kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất