Sáng 02/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và thảo luận về dự án này


Tên album
Sáng 02/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và thảo luận về dự án này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/06/2017 9:02:12 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 09:03:08 SA

Dung lượng: 653,07kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 09:03:08 SA

Dung lượng: 615,56kB

Tải ảnh gốc

Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chụp ảnh cùng Đại biểu trước giờ họp. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 10:06:17 SA

Dung lượng: 677,03kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH K` Nhiễu - tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 09:18:23 SA

Dung lượng: 698,14kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lê Quang Trí - tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 09:18:23 SA

Dung lượng: 556,59kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lê Quang Trí - tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 09:18:23 SA

Dung lượng: 518,28kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất