Sáng 01/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và thảo luận về dự án này


Tên album
Sáng 01/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi) và thảo luận về dự án này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
01/06/2017 8:16:18 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2017 08:59:46 SA

Dung lượng: 595,87kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2017 08:59:46 SA

Dung lượng: 575,99kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phạm Thị Thanh Thủy - tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2017 09:15:16 SA

Dung lượng: 698,39kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phạm Thị Thanh Thủy - tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2017 09:15:16 SA

Dung lượng: 679,74kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Tô Văn Tám - tỉnh Kon Tum phát biểu ý kiến về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2017 09:15:16 SA

Dung lượng: 594,33kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Vương Ngọc Hà - tỉnh Hà Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật trợ giúp pháp lý (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 01/06/2017 09:15:16 SA

Dung lượng: 588,88kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất