Sáng 8/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thủy lợi và thảo luận về dự án này


Tên album
Sáng 8/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thủy lợi và thảo luận về dự án này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
08/06/2017 9:08:34 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thủy lợi. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2017 09:10:36 SA

Dung lượng: 609,36kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật thủy lợi. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2017 09:10:36 SA

Dung lượng: 626,60kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Lâm Thành - tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến về dự án Luật thủy lợi. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2017 09:10:36 SA

Dung lượng: 662,31kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Lâm Thành - tỉnh Lạng Sơn phát biểu ý kiến về dự án Luật thủy lợi. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2017 09:10:36 SA

Dung lượng: 600,16kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Dương Tấn Quân - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát biểu ý kiến về dự án Luật thủy lợi. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2017 09:20:32 SA

Dung lượng: 599,95kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Dương Tấn Quân - tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phát biểu ý kiến về dự án Luật thủy lợi. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 08/06/2017 09:20:32 SA

Dung lượng: 616,43kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất