Chiều 02/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và thảo luận về dự án này


Tên album
Chiều 02/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ và thảo luận về dự án này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
02/06/2017 2:56:24 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 02:57:14 CH

Dung lượng: 596,38kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 02:57:14 CH

Dung lượng: 618,19kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Giàng A Chu - tỉnh Yên Bái phát biểu ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 03:20:40 CH

Dung lượng: 608,79kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Giàng A Chu - tỉnh Yên Bái phát biểu ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 03:20:40 CH

Dung lượng: 603,60kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh - tỉnh Hòa Bình phát biểu ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 03:20:40 CH

Dung lượng: 610,88kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Tiến Sinh - tỉnh Hòa Bình phát biểu ý kiến về dự án Luật Quản lý, sử dụng, vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 02/06/2017 03:20:40 CH

Dung lượng: 599,72kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất