Chiều 22/5, Các Bộ trưởng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình bày một số Báo cáo quan trọng trước Quốc hội


Tên album
Chiều 22/5, Các Bộ trưởng, Tổng kiểm toán Nhà nước, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước trình bày một số Báo cáo quan trọng trước Quốc hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/05/2017 11:19:12 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2017 02:53:25 CH

Dung lượng: 588,27kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày tạo: 22/05/2017 05:15:24 CH

Dung lượng: 687,73kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình đề nghị Quốc hội phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015

Ngày tạo: 22/05/2017 05:15:24 CH

Dung lượng: 802,72kB

Tải ảnh gốc

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2017 02:53:25 CH

Dung lượng: 534,04kB

Tải ảnh gốc

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2017 02:55:26 CH

Dung lượng: 556,44kB

Tải ảnh gốc

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trình bày Báo cáo kiểm toán quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2017 02:53:25 CH

Dung lượng: 653,97kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất