Sáng 25/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý ngoại thương và thảo luận về dự án Luật quản lý ngoại thương


Tên album
Sáng 25/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật quản lý ngoại thương và thảo luận về dự án Luật quản lý ngoại thương
Nội dung mô tả
Ngày tạo
25/05/2017 8:56:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/05/2017 09:29:57 SA

Dung lượng: 576,46kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/05/2017 09:29:57 SA

Dung lượng: 617,95kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Uỷ ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/05/2017 09:29:57 SA

Dung lượng: 566,13kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Vân Chi - tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/05/2017 10:03:21 SA

Dung lượng: 560,17kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Vân Chi - tỉnh Nghệ An phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/05/2017 10:03:21 SA

Dung lượng: 578,97kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Thanh Thủy - tỉnh Hậu Giang phát biểu ý kiến về dự án Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 25/05/2017 10:03:21 SA

Dung lượng: 689,36kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất