Chiều 21/6/2017, Họp báo thông báo về kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Chiều 21/6/2017, Họp báo thông báo về kết quả kỳ họp thứ 3 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/06/2017 4:25:59 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Minh Hiếu giới thiệu lý do, thành phần tham dự họp báo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/06/2017 04:27:10 CH

Dung lượng: 595,11kB

Tải ảnh gốc

Vụ trưởng Vụ Thông tin Hoàng Minh Hiếu giới thiệu lý do, thành phần tham dự họp báo. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/06/2017 04:27:10 CH

Dung lượng: 685,25kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc điều hành họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/06/2017 04:27:10 CH

Dung lượng: 714,06kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc điều hành họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/06/2017 04:27:10 CH

Dung lượng: 671,09kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc điều hành họp báo công bố kết quả kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/06/2017 04:27:10 CH

Dung lượng: 554,74kB

Tải ảnh gốc

Phó Tổng thư ký Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Bộ Lĩnh điểm lại các kết quả nổi bật của kỳ họp thứ 3. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/06/2017 04:27:10 CH

Dung lượng: 592,80kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất