Sáng 7/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng


Tên album
Sáng 7/6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng
Nội dung mô tả
Ngày tạo
07/06/2017 9:49:53 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Nguyễn Duy Hữu - tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2017 10:04:32 SA

Dung lượng: 558,54kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Duy Hữu - tỉnh Đắk Lắk phát biểu ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2017 10:04:32 SA

Dung lượng: 580,52kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phạm Phú Quốc - TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2017 10:04:32 SA

Dung lượng: 530,15kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phạm Phú Quốc - TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2017 10:04:32 SA

Dung lượng: 527,59kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Sơn - tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2017 10:04:32 SA

Dung lượng: 546,70kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Sơn - tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật các tổ chức tín dụng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 07/06/2017 10:04:32 SA

Dung lượng: 586,70kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất