Chiều 12/6, Quốc hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc từ ngày 16-6 đến bế mạc kỳ họp; biếu quyết thông qua Luật quản lý ngoại thương và thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng


Tên album
Chiều 12/6, Quốc hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc từ ngày 16-6 đến bế mạc kỳ họp; biếu quyết thông qua Luật quản lý ngoại thương và thảo luận ở hội trường về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Nội dung mô tả
Ngày tạo
12/06/2017 1:55:04 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La bấm nút biểu quyết thông qua Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2017 03:44:20 CH

Dung lượng: 664,18kB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa bấm nút biểu quyết thông qua Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2017 03:44:20 CH

Dung lượng: 631,91kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biếu quyết thông qua Luật quản lý ngoại thương. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2017 03:41:15 CH

Dung lượng: 832,01kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Cao Đình Thưởng - tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2017 04:08:06 CH

Dung lượng: 688,99kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Cao Đình Thưởng - tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2017 04:08:06 CH

Dung lượng: 676,01kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Mai Hồng Hải - TP. Hải Phòng phát biểu ý kiến về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 12/06/2017 04:08:06 CH

Dung lượng: 583,10kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất