Sáng 31/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và thảo luận về dự án này


Tên album
Sáng 31/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi) và thảo luận về dự án này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
31/05/2017 8:38:32 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 09:07:18 SA

Dung lượng: 616,91kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 09:07:18 SA

Dung lượng: 631,87kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Điểu Huỳnh Sang - Bình Phước phát biểu ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 09:25:57 SA

Dung lượng: 648,58kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Điểu Huỳnh Sang - Bình Phước phát biểu ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 09:25:57 SA

Dung lượng: 579,95kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Tạo - Lâm Đồng phát biểu ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 09:25:57 SA

Dung lượng: 615,25kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Tạo - Lâm Đồng phát biểu ý kiến về dự án Luật trách nhiệm bồi thường của Nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 31/05/2017 09:25:57 SA

Dung lượng: 633,84kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất