Sáng 29/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật Tố cáo (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản NN (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản NN (sửa đổi)


Tên album
Sáng 29/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật Tố cáo (sửa đổi); Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản NN (sửa đổi) và thảo luận về dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản NN (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
29/05/2017 8:40:37 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 09:47:30 SA

Dung lượng: 562,15kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 09:47:30 SA

Dung lượng: 550,83kB

Tải ảnh gốc

Tổng Thanh tra Chính phủ Phan Văn Sáu, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ trình bày Tờ trình dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 09:47:30 SA

Dung lượng: 583,87kB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật Tố cáo (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 09:47:30 SA

Dung lượng: 579,74kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 09:47:30 SA

Dung lượng: 624,05kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 29/05/2017 09:47:30 SA

Dung lượng: 639,22kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất