Sáng 5/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 và thảo luận về vấn đề này (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Sáng 5/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 và thảo luận về vấn đề này (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/06/2017 8:24:46 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp sáng nay. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/06/2017 09:34:52 SA

Dung lượng: 870,96kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016.

Ngày tạo: 05/06/2017 09:34:52 SA

Dung lượng: 598,29kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016.

Ngày tạo: 05/06/2017 09:34:52 SA

Dung lượng: 600,68kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Hoàng Mai - tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/06/2017 09:34:52 SA

Dung lượng: 581,04kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Hoàng Mai - tỉnh Tiền Giang phát biểu ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/06/2017 09:34:52 SA

Dung lượng: 590,21kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường - tỉnh Quảng Bình phát biểu ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/06/2017 09:34:52 SA

Dung lượng: 631,16kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất