Chiều 16/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)


Tên album
Chiều 16/6, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tố cáo (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/06/2017 2:07:54 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2017 03:23:14 CH

Dung lượng: 622,41kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Đường sắt (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2017 03:23:14 CH

Dung lượng: 578,80kB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Gia Lai bấm nút biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2017 03:23:14 CH

Dung lượng: 706,57kB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Ninh Bình bấm nút biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2017 03:23:14 CH

Dung lượng: 552,73kB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH tỉnh Lạng Sơn bấm nút biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi). Ảnh: Quang Khánh - Báo Đại biểu nhân dân

Ngày tạo: 16/06/2017 07:18:49 CH

Dung lượng: 649,45kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH bấm nút biểu quyết thông qua Luật Đường sắt (sửa đổi). Ảnh: Quang Khánh - Báo Đại biểu nhân dân

Ngày tạo: 16/06/2017 07:18:49 CH

Dung lượng: 667,71kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất