Chiều 9/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017


Tên album
Chiều 9/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển KT-XH và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/06/2017 2:29:40 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu - tỉnh An Giang phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 03:08:14 CH

Dung lượng: 704,24kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Lân Hiếu - tỉnh An Giang phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 03:08:14 CH

Dung lượng: 707,02kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Phạm Phú Quốc - TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 03:08:14 CH

Dung lượng: 577,73kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn - TP. Đà Nẵng phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 03:08:14 CH

Dung lượng: 619,63kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn - TP. Đà Nẵng phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 03:08:14 CH

Dung lượng: 640,65kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Đinh Duy Vượt - tỉnh Gia Lai phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 03:08:14 CH

Dung lượng: 557,16kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất