Chiều 24/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13


Tên album
Chiều 24/5, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/05/2017 3:07:24 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Phạm Huyền Ngọc - tỉnh Ninh Thuận phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2017 03:09:54 CH

Dung lượng: 694,35kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn - TP. Đà Nẵng phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2017 03:09:54 CH

Dung lượng: 545,82kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Bá Sơn - TP. Đà Nẵng phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2017 03:09:54 CH

Dung lượng: 559,99kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Đỗ Ngọc Thịnh - tỉnh Khánh Hòa phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2017 03:09:54 CH

Dung lượng: 693,43kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa - TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2017 03:09:54 CH

Dung lượng: 641,87kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trương Trọng Nghĩa - TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật hình sự số 100/2015/QH13. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/05/2017 03:09:54 CH

Dung lượng: 642,90kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất