Sáng 9/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017


Tên album
Sáng 9/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá bổ sung kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước năm 2016; tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017
Nội dung mô tả
Ngày tạo
09/06/2017 9:07:36 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều khiển phiên họp sáng nay. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 09:13:26 SA

Dung lượng: 769,13kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Bùi Thị Quỳnh Thơ - tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 09:13:26 SA

Dung lượng: 817,13kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Bùi Thị Quỳnh Thơ - tỉnh Hà Tĩnh phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 09:13:26 SA

Dung lượng: 760,54kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu - TP. Hà Nội phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 09:13:26 SA

Dung lượng: 737,24kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Ngọ Duy Hiểu - TP. Hà Nội phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 09:13:26 SA

Dung lượng: 739,55kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Đoàn Văn Việt - tỉnh Lâm Đồng phát biểu ý kiến về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước những tháng đầu năm 2017. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 09/06/2017 09:13:26 SA

Dung lượng: 591,81kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất