Chiều 5/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Chiều 5/6, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại hội trường về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/06/2017 1:52:08 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Âu Thị Mai - tỉnh Tuyên Quang phát biểu ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/06/2017 03:26:26 CH

Dung lượng: 645,90kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Âu Thị Mai - tỉnh Tuyên Quang phát biểu ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/06/2017 03:26:26 CH

Dung lượng: 666,59kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trương Phi Hùng - tỉnh Long An phát biểu ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/06/2017 03:26:26 CH

Dung lượng: 676,12kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Thanh Thủy - tỉnh Hậu Giang phát biểu ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/06/2017 03:26:26 CH

Dung lượng: 621,82kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Thanh Thủy - tỉnh Hậu Giang phát biểu ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/06/2017 03:26:26 CH

Dung lượng: 620,33kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Thanh Phương - TP. Cần Thơ phát biểu ý kiến về việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/06/2017 03:26:26 CH

Dung lượng: 683,02kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất