Sáng 16/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi)


Tên album
Sáng 16/6, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật quản lý nợ công (sửa đổi)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/06/2017 8:37:59 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

ĐBQH Bùi Thanh Tùng - TP. Hải Phòng phát biểu ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2017 09:27:01 SA

Dung lượng: 631,48kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Bùi Thanh Tùng - TP. Hải Phòng phát biểu ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2017 09:27:01 SA

Dung lượng: 632,28kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Mạnh Cường - tỉnh Quảng Bình phát biểu ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2017 09:27:01 SA

Dung lượng: 581,60kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Văn Tiến - tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2017 09:27:01 SA

Dung lượng: 587,13kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Văn Tiến - tỉnh Vĩnh Phúc phát biểu ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2017 09:27:01 SA

Dung lượng: 590,20kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Nguyễn Ngọc Bảo - tỉnh Bắc Ninh phát biểu ý kiến về dự án Luật Quản lý nợ công (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/06/2017 09:27:01 SA

Dung lượng: 661,66kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất