Sáng 22/5, Khai mạc Kỳ họp thứ ba Quốc hội Khóa XIV


Tên album
Sáng 22/5, Khai mạc Kỳ họp thứ ba Quốc hội Khóa XIV
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/05/2017 9:05:54 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Quốc hội làm lễ chào cờ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2017 10:05:11 SA

Dung lượng: 920,24kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ ba Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2017 09:56:22 SA

Dung lượng: 626,36kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ ba Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2017 09:56:22 SA

Dung lượng: 679,10kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ ba Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2017 09:56:22 SA

Dung lượng: 826,32kB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu khai mạc Kỳ họp thứ ba Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2017 09:56:22 SA

Dung lượng: 916,27kB

Tải ảnh gốc

Toàn cảnh phiên khai mạc kỳ họp thứ ba Quốc hội Khóa XIV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/05/2017 10:05:11 SA

Dung lượng: 888,78kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất