Chiều 23/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thảo luận về dự án này


Tên album
Chiều 23/5, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa và thảo luận về dự án này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/05/2017 1:52:13 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2017 02:59:28 CH

Dung lượng: 571,50kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Cao Thị Giang - tỉnh Quảng Bình phát biểu ý kiến về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2017 03:14:49 CH

Dung lượng: 636,00kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Thị Hằng - tỉnh Bắc Ninh phát biểu ý kiến về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2017 03:14:49 CH

Dung lượng: 658,58kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Hoàng Quang Hàm - tỉnh Phú Thọ phát biểu ý kiến về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2017 03:26:34 CH

Dung lượng: 650,42kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Anh Tuấn - TP. HCM phát biểu ý kiến về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2017 03:26:34 CH

Dung lượng: 649,18kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trần Anh Tuấn - TP. HCM phát biểu ý kiến về dự án Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/05/2017 03:26:34 CH

Dung lượng: 659,83kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất