Chiều 15/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn (truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Chiều 15/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn (truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
15/06/2017 8:27:52 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 03:12:59 CH

Dung lượng: 556,73kB

Tải ảnh gốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 03:12:59 CH

Dung lượng: 533,96kB

Tải ảnh gốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình thay mặt Thủ tướng Chính phủ báo cáo, làm rõ thêm những vấn đề thuộc trách nhiệm của Chính phủ và trả lời chất vấn thuộc lĩnh vực phụ trách. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 03:12:59 CH

Dung lượng: 830,99kB

Tải ảnh gốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 03:12:59 CH

Dung lượng: 748,96kB

Tải ảnh gốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 03:12:59 CH

Dung lượng: 647,64kB

Tải ảnh gốc

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình trả lời chất vấn của Đại biểu Quốc hội. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 15/06/2017 03:12:59 CH

Dung lượng: 658,88kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất