Chiều 6/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh vệ và thảo luận về dự án này


Tên album
Chiều 6/6, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự án Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi); nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh vệ và thảo luận về dự án này
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/06/2017 2:13:14 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh vệ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 03:39:41 CH

Dung lượng: 619,08kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội Võ Trọng Việt trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Cảnh vệ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 03:39:41 CH

Dung lượng: 620,88kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Cầm Thị Mẫn - tỉnh Thanh Hóa phát biểu ý kiến về dự án Luật Cảnh vệ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 03:58:45 CH

Dung lượng: 622,08kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trịnh Ngọc Thúy - TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về dự án Luật Cảnh vệ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 03:58:45 CH

Dung lượng: 677,42kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Trịnh Ngọc Thúy - TP. Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về dự án Luật Cảnh vệ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 03:58:45 CH

Dung lượng: 624,94kB

Tải ảnh gốc

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng - tỉnh Bến Tre phát biểu ý kiến về dự án Luật Cảnh vệ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/06/2017 03:58:45 CH

Dung lượng: 581,45kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất