Chiều 20/5: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 20/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV


Tên album
Chiều 20/5: Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 20/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV
Nội dung mô tả
Chiều 20/5, Quốc hội tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển.
Ngày tạo
20/05/2019 4:24:27 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 20/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 04:27:54 CH

Các đại biểu trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí chiều 20/5.

Dung lượng: 365,23kB

Tải ảnh gốc

Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 20/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 04:27:54 CH

Các đại biểu trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí chiều 20/5.

Dung lượng: 307,12kB

Tải ảnh gốc

Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 20/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 04:27:54 CH

Các đại biểu trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí chiều 20/5.

Dung lượng: 449,57kB

Tải ảnh gốc

Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 20/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 04:27:54 CH

Các đại biểu trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí chiều 20/5.

Dung lượng: 449,42kB

Tải ảnh gốc

Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 20/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 04:27:54 CH

Các đại biểu trả lời phỏng vấn các cơ quan báo chí chiều 20/5.

Dung lượng: 464,12kB

Tải ảnh gốc

Hình ảnh bên lề phiên họp chiều 20/5 Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV

Ngày tạo: 20/05/2019 04:27:54 CH

Các đại biểu trao đổi bên lề hành lang Quốc hội chiều 20/5.

Dung lượng: 362,30kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất