Kỳ họp thứ Tư, Quốc hội Khóa XIV

Danh sách album ảnh


Sáng 14/11/2017, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM; Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. HCM

Sáng 14/11/2017, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Báo cáo thẩm tra dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh; Sau đó Quốc hội thảo luận ở tổ về: + Dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi); + Dự thảo Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh.

Xem thêm »


Chiều 07/11/2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 (bao gồm cả nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền báo cáo của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC)

Chiều 07/11/2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2017 (bao gồm cả nội dung giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc thẩm quyền báo cáo của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao) - (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Sáng 07/11/2017, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các bc về công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC năm 2017; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017

Sáng 07/11/2017, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác của Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC năm 2017; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng năm 2017 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Ngày 06/11/2017, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày một số Báo cáo quan trọng (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Ngày 06/11/2017, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày một số Báo cáo quan trọng và thảo luận về các báo cáo công tác của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; công tác thi hành án; công tác phòng, chống tham nhũng (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Sáng 03/11/2017, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài

Sáng 03/11/2017, ND1: Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài; ND2: Quốc hội nghe trình bày Tờ trình về chủ trương đầu tư xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020

Xem thêm »


Sáng 02/11/2017, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020

Sáng 02/11/2017, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Chiều 01/11/2017, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020

Chiều 01/11/2017, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Sáng 01/11/2017, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020

Sáng 01/11/2017, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Chiều 31/10/2017, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020

Chiều 31/10/2017, Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Sáng 31/10/2017, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020

Sáng 31/10/2017, Quốc hội thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH và NSNN năm 2017; kế hoạch phát triển KT-XH, dự toán NSNN, phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2018 và kế hoạch tài chính-NSNN 3 năm quốc gia 2018-2020 (Truyền hình, phát thanh trực tiếp)

Xem thêm »


Sáng 27/10/2017, Quốc hội làm việc tại hội trường, nghe trình bày Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Quốc hội thảo luận ở tổ về: + Dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi); + Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất