Kỳ họp thứ mười Quốc hội khóa XIII

Danh sách album ảnh


Chiều 24/11/2015 Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia

Chiều 24/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu; Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về: + Đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. + Dự kiến nhân sự Tổng thư ký Quốc hội.

Xem thêm »


Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất