Sáng 27/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi); NQ về việc thi hành Bộ luật hình sự; dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); NQ về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự và thảo luận ở hội trường về dự án Luật tiếp cận thông tin


Tên album
Sáng 27/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi); NQ về việc thi hành Bộ luật hình sự; dự thảo Bộ luật tố tụng hình sự (sửa đổi); NQ về việc thi hành Bộ luật tố tụng hình sự và thảo luận ở hội trường về dự án Luật tiếp cận thông tin
Nội dung mô tả
Ngày tạo
27/11/2015 9:52:22 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2015 10:03:22 SA

Dung lượng: 1.000,62kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2015 10:03:22 SA

Dung lượng: 4,61MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2015 10:03:22 SA

Dung lượng: 4,42MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Quốc hội bấm nút biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2015 10:03:22 SA

Dung lượng: 4,63MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi) với 84,01% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2015 10:03:22 SA

Dung lượng: 5,98MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Bộ luật hình sự (sửa đổi) với 84,01% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 27/11/2015 10:03:22 SA

Dung lượng: 6,54MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất