Chiều 3/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.


Tên album
Chiều 3/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự toán ngân sách nhà nước và phương án phân bổ ngân sách trung ương năm 2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
03/11/2015 4:43:45 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Đỗ Thị Hoàng - Quảng Ninh thảo luận ở hội trường về NSNN. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2015 04:57:13 CH

Dung lượng: 2,11MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Huỳnh Ngọc Ánh - TP HCM thảo luận ở hội trường về NSNN. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2015 04:57:13 CH

Dung lượng: 2,59MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phùng Đức Tiến - Hà Nam thảo luận ở hội trường về NSNN. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2015 04:57:13 CH

Dung lượng: 2,13MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phùng Đức Tiến - Hà Nam thảo luận ở hội trường về NSNN. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2015 04:57:13 CH

Dung lượng: 2,11MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trần Văn - Cà Mau thảo luận ở hội trường về NSNN. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2015 04:57:13 CH

Dung lượng: 2,21MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trần Văn - Cà Mau thảo luận ở hội trường về NSNN. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 03/11/2015 04:57:13 CH

Dung lượng: 2,37MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất