Sáng 23/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thống kê (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).


Tên album
Sáng 23/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua Luật thống kê (sửa đổi) và thảo luận ở hội trường về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
23/11/2015 8:40:56 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo giải trình Luật thống kê (sửa đổi).

Ngày tạo: 24/11/2015 11:30:57 SA

Dung lượng: 355,81kB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Hòa Bình bấm nút biểu quyết thông qua dự án Luật thống kê (sửa đổi).

Ngày tạo: 24/11/2015 11:30:57 SA

Dung lượng: 465,61kB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh Yên Bái bấm nút thông qua biểu quyết dự án Luật thống kê (sửa đổi).

Ngày tạo: 24/11/2015 11:30:57 SA

Dung lượng: 463,94kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua dự án Luật thống kê (sửa đổi) với 84,21% đại biểu tán thành.

Ngày tạo: 24/11/2015 11:30:57 SA

Dung lượng: 696,64kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Lù Thị Lừu - Tỉnh Lào Cai phát biểu ý kiến về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

Ngày tạo: 24/11/2015 01:38:24 CH

Dung lượng: 347,50kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Ma Thị Thúy - Tỉnh Tuyên Quang phát biểu ý kiến về dự án Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

Ngày tạo: 24/11/2015 01:38:24 CH

Dung lượng: 344,08kB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất