Sáng 21/10/2015 - Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).


Tên album
Sáng 21/10/2015 - Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
21/10/2015 9:25:33 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng trình bày Tờ trình về dự án Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2015 04:52:15 CH

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Văn Vẻ - Tỉnh Thái Bình phát biểu ý kiến về dự thảo Luật kế toán (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2015 12:29:44 CH

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trần Du Lịch - TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về dự thảo Luật kế toán (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2015 12:29:44 CH

Dung lượng: 3,07MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trần Du Lịch - TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về dự thảo Luật kế toán (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2015 12:29:44 CH

Dung lượng: 2,93MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trần Du Lịch - TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về dự thảo Luật kế toán (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2015 12:29:44 CH

Dung lượng: 2,94MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trần Du Lịch - TP Hồ Chí Minh phát biểu ý kiến về dự thảo Luật kế toán (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 21/10/2015 12:29:44 CH

Dung lượng: 2,87MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất