Chiều 25/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua NQ phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO); Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và thảo luận ở hội trường về dự án Luật về hội


Tên album
Chiều 25/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua NQ phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO); Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự và thảo luận ở hội trường về dự án Luật về hội
Nội dung mô tả
Ngày tạo
26/11/2015 8:51:47 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hình sự (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 11:17:10 SA

Dung lượng: 962,90kB

Tải ảnh gốc

Đoàn ĐBQH Tỉnh An Giang bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật hình sự. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 11:17:10 SA

Dung lượng: 4,95MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tạm giữ, tạm giam với 88,26% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 11:17:10 SA

Dung lượng: 6,30MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua Luật tạm giữ, tạm giam với 88,26% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 11:17:10 SA

Dung lượng: 992,57kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 11:17:10 SA

Dung lượng: 1,07MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 26/11/2015 11:17:10 SA

Dung lượng: 1,11MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất