Ngày 22/10/2015 Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.


Tên album
Ngày 22/10/2015 Quốc hội thảo luận ở tổ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2015 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2016.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
22/10/2015 3:16:56 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Đại biểu Nguyễn Hòa Bình thảo luận ở tổ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2015 03:27:23 CH

Dung lượng: 2,45MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2015 03:27:23 CH

Dung lượng: 2,36MB

Tải ảnh gốc

Thảo luận tổ. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2015 03:27:23 CH

Dung lượng: 2,68MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2015 03:27:23 CH

Dung lượng: 2,01MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Vương Đình Huệ phát biểu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2015 03:27:23 CH

Dung lượng: 2,91MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Thân Đức Nam trả lời phỏng vấn của VTV. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 22/10/2015 03:27:23 CH

Dung lượng: 2,73MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất