Chiều 11/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phí, lệ phí


Tên album
Chiều 11/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phí, lệ phí
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2015 7:29:12 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Tờ trình về dự án Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: Nguyễn Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 07:39:44 CH

Dung lượng: 2,89MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Tờ trình về dự án Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: Nguyễn Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 07:39:44 CH

Dung lượng: 2,00MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Tờ trình về dự án Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: Nguyễn Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 07:39:44 CH

Dung lượng: 3,19MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: Nguyễn Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 07:39:44 CH

Dung lượng: 2,99MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật tiếp cận thông tin. Ảnh: Nguyễn Nam - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 07:39:44 CH

Dung lượng: 2,90MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Văn Vẻ - Tỉnh Thái Bình phát biểu ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật trưng cầu ý dân. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 07:39:44 CH

Dung lượng: 3,02MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất