Chiều 18/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.


Tên album
Chiều 18/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
18/11/2015 3:55:46 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2015 05:11:45 CH

Dung lượng: 667,20kB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của Quốc hội Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật tổ chức cơ quan điều tra hình sự. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2015 05:11:45 CH

Dung lượng: 751,13kB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Văn Đương - TP Hồ Chí Minh phát biểu ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2015 05:11:45 CH

Dung lượng: 1,61MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Văn Đương - TP Hồ Chí Minh phát biểu ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2015 05:11:45 CH

Dung lượng: 3,39MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đỗ Văn Đương - TP Hồ Chí Minh phát biểu ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2015 05:11:45 CH

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Ma Thị Thúy - Tỉnh Quyên Quang phát biểu ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 18/11/2015 05:11:45 CH

Dung lượng: 1,99MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất