Sáng 6/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ Luật tố tụng hình sự(sđ)


Tên album
Sáng 6/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ Luật tố tụng hình sự(sđ)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
06/11/2015 12:40:55 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp Nguyễn Văn Hiện trình bày báo cáo giải trình,tiếp thu,chỉnh lý dự thảo Bộ Luật tố tụng hình sự(sửa đổi). Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/11/2015 04:11:24 CH

Dung lượng: 4,21MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phạn Trường Dân - Tỉnh Quảng Nam phát biểu ở hội trường về Bộ Luật tố tụng hình sự(sửa đổi). Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/11/2015 04:11:24 CH

Dung lượng: 4,14MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phạn Trường Dân - Tỉnh Quảng Nam phát biểu ở hội trường về Bộ Luật tố tụng hình sự(sửa đổi). Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/11/2015 04:11:24 CH

Dung lượng: 3,76MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trần Đình Sơn - Tỉnh Đắk Lắc phát biểu ở hội trường về Bộ Luật tố tụng hình sự(sửa đổi). Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/11/2015 04:11:24 CH

Dung lượng: 4,20MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trần Đình Sơn - Tỉnh Đắk Lắc phát biểu ở hội trường về Bộ Luật tố tụng hình sự(sửa đổi). Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/11/2015 04:11:24 CH

Dung lượng: 2,77MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Trần Đình Nhã - Tỉnh TT Huế phát biểu ở hội trường về Bộ Luật tố tụng hình sự(sửa đổi). Ảnh : Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 06/11/2015 04:11:24 CH

Dung lượng: 3,33MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất