Sáng 5/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật khí tượng thủy văn


Tên album
Sáng 5/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật khí tượng thủy văn
Nội dung mô tả
Ngày tạo
05/11/2015 10:36:17 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang báo cáo về đề nghị phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/11/2015 10:38:45 SA

Dung lượng: 1,14MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang báo cáo về đề nghị phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/11/2015 10:38:45 SA

Dung lượng: 3,00MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng thuyết trình về Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/11/2015 10:38:45 SA

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tài chính Đinh Tiến Dũng thuyết trình về Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/11/2015 10:38:45 SA

Dung lượng: 1,09MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội Trần Văn Hằng trình bày Báo cáo thẩm tra về việc phê chuẩn Nghị định thư sửa đổi Hiệp định thành lập Tổ chức thương mại thế giới (WTO). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/11/2015 10:38:45 SA

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban khoa học, công nghệ và môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật khí tượng thủy văn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 05/11/2015 10:38:45 SA

Dung lượng: 1,15MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất