Sáng 11/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi).


Tên album
Sáng 11/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi).
Nội dung mô tả
Ngày tạo
11/11/2015 10:04:43 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ nhiệm UB Tài chính ngân sách Phùng Quốc Hiển trình bày báo cáo giải trình,tiếp thu chỉnh lý việc thực hiện NSNN năm 2015 dự toán NSNN năm 2016.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 10:21:42 SA

Dung lượng: 2,65MB

Tải ảnh gốc

Ủy viên Đoàn thư ký Đinh Văn Nhã trình bày Nghị quyết về việc thực hiện NSNN năm 2015 dự toán NSNN năm 2016.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 10:21:42 SA

Dung lượng: 3,20MB

Tải ảnh gốc

QH Biểu quyết thông qua NQ về dự toán NSNN năm 2016.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 10:21:42 SA

Dung lượng: 2,78MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban pháp luật của Quốc hội Phan Trung Lý trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Bộ luật hàng hải Việt Nam(sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 10:21:42 SA

Dung lượng: 3,10MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Đàng Thị Mỹ Hương - Ninh Thuận phát biểu ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 10:21:42 SA

Dung lượng: 2,62MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Nguyễn Đức Kiên - Sóc Trăng phát biểu ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Bộ luật hàng hải Việt Nam (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 11/11/2015 10:21:42 SA

Dung lượng: 2,30MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất