Sáng 9/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tạm giữ, tạm giam.


Tên album
Sáng 9/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật tạm giữ, tạm giam.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
19/11/2015 9:02:59 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu chủ trì điều khiển nội dung phiên họp sáng nay. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 23/11/2015 11:25:19 SA

Dung lượng: 6,33MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Báo cáo tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo NQ số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại.

Ngày tạo: 23/11/2015 11:25:19 SA

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Báo cáo tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo NQ số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại.

Ngày tạo: 23/11/2015 11:25:19 SA

Dung lượng: 1,24MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ tư pháp Hà Hùng Cường trình bày Báo cáo tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo NQ số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của Quốc hội và Tờ trình dự thảo Nghị quyết về thực hiện chế định Thừa phát lại.

Ngày tạo: 23/11/2015 11:25:19 SA

Dung lượng: 1,22MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo NQ số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của QH và dự thảo NQ về thực hiện chế định Thừa phát lại

Ngày tạo: 23/11/2015 11:25:19 SA

Dung lượng: 1,19MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban tư pháp của QH Nguyễn Văn Hiện trình bày Báo cáo thẩm tra Báo cáo tổng kết việc triển khai tiếp tục thực hiện thí điểm chế định Thừa phát lại theo NQ số 36/2012/QH13 ngày 23/11/2012 của QH và dự thảo NQ về thực hiện chế định Thừa phát lại

Ngày tạo: 23/11/2015 11:25:19 SA

Dung lượng: 1,20MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất