Sáng 24/11/2015 Quốc hội thảo luận, biểu quyết về Ngày bầu cử và việc quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.


Tên album
Sáng 24/11/2015 Quốc hội thảo luận, biểu quyết về Ngày bầu cử và việc quyết định thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
24/11/2015 9:05:29 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bầu QH khóa XIV.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/11/2015 09:30:02 SA

Dung lượng: 4,92MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bầu QH khóa XIV.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/11/2015 09:30:02 SA

Dung lượng: 5,30MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch QH Nguyễn Sinh Hùng phát biểu về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia bầu QH khóa XIV.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT.

Ngày tạo: 24/11/2015 09:30:02 SA

Dung lượng: 4,74MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình của UBTVQH về Ngày bầu cử i ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập HĐBCQG và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT..

Ngày tạo: 24/11/2015 09:30:02 SA

Dung lượng: 1,87MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Tờ trình của UBTVQH về Ngày bầu cử i ĐBQH khóa XIV và ĐBHĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021; thành lập HĐBCQG và giới thiệu nhân sự để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT..

Ngày tạo: 24/11/2015 09:30:02 SA

Dung lượng: 1,65MB

Tải ảnh gốc

QH biểu quyết thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia.Ảnh Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2015 09:30:02 SA

Dung lượng: 4,27MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất