Chiều 24/11/2015 Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia


Tên album
Chiều 24/11/2015 Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
Nội dung mô tả
Chiều 24/11/2015 Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách thành viên Ban kiểm phiếu; Quốc hội bỏ phiếu bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia; Các Đoàn đại biểu Quốc hội thảo luận về: + Đề nghị Quốc hội phê chuẩn danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia. + Dự kiến nhân sự Tổng thư ký Quốc hội.
Ngày tạo
24/11/2015 3:41:40 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2015 04:30:08 CH

Dung lượng: 1,01MB

Tải ảnh gốc

Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng trình bày Báo cáo kết quả thảo luận ở Đoàn về dự kiến nhân sự Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2015 04:30:08 CH

Dung lượng: 1,05MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với 91,70% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2015 04:30:08 CH

Dung lượng: 6,54MB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với 91,70% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2015 04:30:08 CH

Dung lượng: 933,53kB

Tải ảnh gốc

Quốc hội biểu quyết thông qua danh sách để Quốc hội bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia với 91,70% đại biểu tán thành. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2015 04:30:08 CH

Dung lượng: 7,09MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng trình bày Tờ trình về dự kiến danh sách thành viên Ban kiểm phiếu. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 24/11/2015 04:30:08 CH

Dung lượng: 1,10MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất