Chiều 4/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020


Tên album
Chiều 4/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
Nội dung mô tả
Ngày tạo
04/11/2015 3:55:18 CH
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son trình bày Tờ trình về dự án Luật báo chí (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 04:07:31 CH

Dung lượng: 2,07MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông Nguyễn Bắc Son trình bày Tờ trình về dự án Luật báo chí (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 04:07:31 CH

Dung lượng: 1,71MB

Tải ảnh gốc

Chủ nhiệm Ủy ban văn hóa, giáo dục, thanh niên, thiếu niên và nhi đồng của Quốc hội Đào Trọng Thi trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật báo chí (sửa đổi). Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 04/11/2015 04:07:31 CH

Dung lượng: 1,70MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Lê Công Đỉnh - Tỉnh Long An phát biểu ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 04/11/2015 04:32:44 CH

Dung lượng: 2,08MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phạm Đức Châu - Tỉnh Quảng Trị phát biểu ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 04/11/2015 04:32:44 CH

Dung lượng: 2,86MB

Tải ảnh gốc

Đại biểu Phạm Đức Châu - Tỉnh Quảng Trị phát biểu ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011-2015, xây dựng và đề xuất chủ trương đầu tư chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020

Ngày tạo: 04/11/2015 04:32:44 CH

Dung lượng: 3,13MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất