Ngày 28/10/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm PL và tội phạm.


Tên album
Ngày 28/10/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo về công tác phòng ngừa, chống vi phạm PL và tội phạm.
Nội dung mô tả
Ngày tạo
28/10/2015 11:01:48 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Bộ trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/10/2015 11:08:16 SA

Dung lượng: 950,86kB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/10/2015 11:08:16 SA

Dung lượng: 2,73MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/10/2015 11:08:16 SA

Dung lượng: 2,15MB

Tải ảnh gốc

Bộ trưởng Bộ Công An Trần Đại Quang trình bày Báo cáo công tác phòng ngừa, chống vi phạm pháp luật và tội phạm. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/10/2015 11:08:16 SA

Dung lượng: 1,95MB

Tải ảnh gốc

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/10/2015 11:08:16 SA

Dung lượng: 1,13MB

Tải ảnh gốc

Viện trưởng VKSNDTC Nguyễn Hòa Bình trình bày báo cáo công tác của Viện trưởng VKSNDTC. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 28/10/2015 11:08:16 SA

Dung lượng: 2,34MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất