Sáng 16/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo và chất vấn lại một số vấn đề (truyền hình, phát thanh trực tiếp)


Tên album
Sáng 16/11/2015 Quốc hội thảo luận ở hội trường về các báo cáo và chất vấn lại một số vấn đề (truyền hình, phát thanh trực tiếp)
Nội dung mô tả
Ngày tạo
16/11/2015 10:00:25 SA
Hiển thị

Các hình ảnh thuộc album

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến trước phiên chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 10:05:38 SA

Dung lượng: 3,62MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến trước phiên chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 10:05:38 SA

Dung lượng: 3,36MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến trước phiên chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 10:05:38 SA

Dung lượng: 3,85MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến trước phiên chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 10:05:38 SA

Dung lượng: 4,34MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến trước phiên chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 10:05:38 SA

Dung lượng: 4,32MB

Tải ảnh gốc

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cho ý kiến trước phiên chất vấn. Ảnh: Văn Bình - Cổng TTĐT

Ngày tạo: 16/11/2015 10:05:38 SA

Dung lượng: 4,78MB

Tải ảnh gốc

Bạn cần đăng nhập để xem hết ảnh trong Album này.

Sự kiện xem nhiều


Ảnh mới nhất